Cennik

Elastyczność naszej oferty polega na dostosowywaniu rodzaju świadczonych usług do potrzeb klienta.

Na cenę usługi bezpośredni wpływ ma rodzaj prowadzonej księgowości, branża, ilość dokumentów, wielowalutowość, liczba zatrudnionych pracowników oraz świadczone usługi dodatkowe.

Koszty świadczonych przez nas usług ustalamy z Klientem. Współpraca odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej w formie pisemnej.

Zakres usług księgowych w podstawowej wersji umowy:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych/PKPiR/ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT – rejestry, deklaracje,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP, wyposażenia,
  • wyliczanie podatku dochodowego, sporządzanie deklaracji i przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego.


Poniższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

Podane ceny zawierają pełną obsługę księgową Klienta, łącznie z bieżącymi konsultacjami, sporządzeniem rejestrów VAT i deklaracjami do US i ZUS bez dodatkowych opłat.

 

lp LICZBA DOKUMENTÓW CENA NETTO* W ZŁ
RYCZAŁT PK PiR PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
1 do 50 100 200 600
2 51 - 100 150 250 700
3 101 - 150 200 350 800
4 151 - 200 250 450 900
5 pow. 200 Cena negocjowana Cena negocjowana
Cena negocjowana
6 zamknięcie roku miesięczne wynagrodz.
7 opracowanie ZPK 500
8 opracowanie polityki rachunkowości 500
9 obsługa kadrowo-płacowa 25-30/za osobę**

* do ceny netto doliczamy podatek VAT w wysokości 23%.

** cena obejmuje pełną ofertę z zakresu usług kadry i płace

You are here