Nasz Zespół

Paweł Wroński – Prezes BRK Libra Sp. z o.o.

 • posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych,
 • jest adiunktem na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie,
 • w latach 2004-2010 był konsultantem ds. funduszy europejskich,
 • posiada doświadczenie w tworzeniu strategii marketingowych, biznes planów, studiów wykonalności,
 • posiada doświadczenie w zakresie wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów,
 • posiada doświadczenie w opracowywaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dotację z funduszy europejskich,
 • jest autorem wielu recenzowanych publikacji z zakresu analiz finansowych i rachunku kosztów.


Małgorzata Gawryluk

 • posiada Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 31375/02 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • ma wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku księgowej, Kierownika Działu Księgowości a także Zastępcy Głównego Księgowego w spółkach prawa handlowego,
 • specjalizuje się w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów a także ksiąg rachunkowych,
 • ma doświadczenie w prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej firm (prowadzenie akt osobowych, naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS i US z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych),
 • zna przepisy prawa bilansowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych


Anna Jędruch

 • posiada Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 29987/02 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku księgowej  jak również na stanowisku Głównego Księgowego w spółkach prawa handlowego,
 • specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
 • posiada doświadczenie i umiejętności obejmujące sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów dla Zarządu, sprawozdań GUS,
 • zna przepisy prawa bilansowego i podatkowego,
 • posiada praktyczną wiedzę dotyczącą rozliczeń zagranicznych: eksportu, importu, WNT, WDT,
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu księgowości uproszczonej.
You are here