KADRY I PŁACE

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie całości spraw związanych z nieobecnością pracowników: urlopy wypoczynkowe, urlopy macierzyńskie, zwolnienia lekarskie, itp.,
 • prowadzenie całości spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników: zgłoszenia, wygłoszenia, deklaracje miesięczne, raporty imienne, itp.,
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • sporządzanie list płac z umów o pracę,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników (na żądanie),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach: PIT-11,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych GUS.
You are here