USŁUGI KONSULTINGOWE

  • doradztwo przy wyborze optymalnych źródeł finansowania inwestycji,
  • dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego,
  • opracowanie studium wykonalności lub planu przedsięwzięcia,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania,
  • monitoring realizacji projektu, weryfikacji kwalifikowalności kosztów,
You are here